Firma

 Firma "PRYZMAT" powstała w czerwcu 1983 roku. Jej statutowym zadaniem jest świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie całej Polski i UE.
Zatrudniamy inżynierów i techników geodetów z pełnym zakresem uprawnień zawodowych.

 Przedsiębiorstwo "PRYZMAT" posiada pełną płynność finansową. Siedzibą Firmy jest własny budynek, zlokalizowany w centrum Gorzowa Wlkp.
 W GPG "PRYZMAT" nieustannie wdrażane są nowe technologie pomiarów, obliczeń i opracowań geodezyjno-kartograficznych.

 Przedsiębiorstwo specjalizuje się w geodezyjnej obsłudze budownictwa oraz inwestycji drogowych i energetycznych. Do najważniejszych inwestycji drogowych dla których prowadziliśmy obsługę geodezyjną budowy zaliczamy: budowę drogi krajowej nr 22 - Kostrzyn n/Odrą - Gorzów Wlkp, obwodnica m. Gorzowa Wlkp. z mostami przez rz. Wartę i kanał ulgi, DK 18 z autostradą i wszystkimi obiektami mostowymi na odcinkach Olszyna - węzeł Królów i węzeł Żary - węzeł Iłowa.

 Do realizacji prac pomiarowych stosowane są 3 odbiorniki satelitarne GPS, siedem atestowanych, opatrzonych certyfikatem ISO 9001, tachimetrów elektronicznych z automatyczną rejestracją danych pomiarowych i możliwością ich dalszej komputerowej obróbki, łączność radiowa na własnej częstotliwości oraz 9 samochodów. Ponadto wykorzystywany jest klasyczny sprzęt geodezyjny jak: teodolity 10" i 20", pionowniki optyczne, niwelatory precyzyjne i techniczne, oraz nowoczesne, wysokowydajne elektroniczne wykrywacze urządzeń podziemnych. Do obliczeń i opracowań wyników pomiarów stosuje się dziesięć stanowisk komputerowych (w tym siedem stanowisk do redakcji i prowadzenia map cyfrowych) oraz 2 plotery, kopiarkę wielkoformatową OCE i skaner.
 Prace wykonane w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym "PRYZMAT" objęte są pięcioletnią gwarancją