Polityka jakości

 Polityka jakości GPG Pryzmat wynika z jej strategii, która zmierza do utrzymania stabilnej i znaczącej pozycji na rynku usług geodezyjnych.

Powyższe cele strategiczne realizujemy poprzez:

  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz oferowanych wyrobów i usług ze szczególnym uwzględnieniem opracowań fotogrametrycznych oraz pomiarów z zastosowaniem techniki GPS,
  • Identyfikowanie, monitorowanie i doskonalenie procesów przebiegających w GPG Pryzmat ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów procesów o zasadniczym znaczeniu dla spełniania wymagań Klientów,
  • Określanie i monitorowanie szczegółowych celów jakości dla procesów,
  • Zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i Klienta, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości i stanu zadowolenia Klienta w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia skuteczności oraz efektywności procesów,
  • Konsekwentne spełnianie wymagań Klienta i stosownych wymagań prawnych dla oferowanych wyrobów we wszystkich procesach związanych z realizacją wyrobów,
  • Systematyczne szkolenie personelu i dążenie do podnoszenia jego kompetencji w celu lepszego spełniania wymagań Klienta oraz zapewnienie i utrzymanie poczucia odpowiedzialności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy w GPG Pryzmat
  • Kierownictwo GPG Pryzmat zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana przez wszystkich pracowników, a jej adekwatność jest okresowo oceniana.